บริการดูแลเว็บไซต์

เราให้บริการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า เว็บไซต์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและไม่มีความผิดปกติใดๆที่อาจก่อให้เกิดผลเสียกับการใช้งาน หากเว็บไซต์มีความผิดปกติร้ายแรงเกิดขึ้น เราบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เว็บไซต์กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ค่าบริการ: เริ่มต้น 800 บาท / เดือน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตรวจสอบเว็บไซต์ไม่ให้มี Broken links, Dead links, Designing errors, Programming errors หรือความผิดปกติอื่นๆ

การกู้คืน & สำรองข้อมูล

ทำการสำรองข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และ Restore Backup File หากเว็บไซต์มีความผิดปกติเกิดขึ้น

ความปลอดภัยของเว็บไซต์

ตรวจสอบช่องโหว่ อัพเดทซอฟต์แวร์ บนเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้เว็บไซต์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

ในกรณีเว็บไซต์มีปัญหา ล่ม ทำงานผิดปกติ หรือใช้งานไม่ได้ เรายินดีช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจบริการดูแลเว็บไซต์
800 ฿
รายเดือน
หรือชำระเงินรายปี
8,000 บาท / ปี
รายการดูแลเว็บไซต์
 • สำรองข้อมูล 2 ครั้ง/เดือน
 • กู้คืนเว็บไซต์ กรณีเว็บล่ม เข้าใช้งานไม่ได้ หรือมีปัญหา
 • อัพเดทซอฟต์แวร์ 1 ครั้ง/เดือน
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์
 • ดูแลและแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์มีความผิดปกติ
 • อัพเดท แก้ไข เนื้อหาหรือบทความ 4 ครั้ง/เดือน
 • ดูแลและตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลัก SEO
 • แก้ไขหรือปรับปรุงโค้ดภายในเว็บไซต์
 • วิเคราะห์และรายงานเว็บไซต์ด้วย Google Analytics
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเว็บไซต์
 • บริการดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม
1,200 ฿
รายเดือน
หรือชำระเงินรายปี
12,000 บาท / ปี
รายการดูแลเว็บไซต์
 • สำรองข้อมูล 4 ครั้ง/เดือน
 • กู้คืนเว็บไซต์ กรณีเว็บล่ม เข้าใช้งานไม่ได้ หรือมีปัญหา
 • อัพเดทซอฟต์แวร์ 1 ครั้ง/เดือน
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์
 • ดูแลและแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์มีความผิดปกติ
 • อัพเดท แก้ไข เนื้อหาหรือบทความ 4 ครั้ง/เดือน
 • ดูแลและตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลัก SEO
 • แก้ไขหรือปรับปรุงโค้ดภายในเว็บไซต์
 • วิเคราะห์และรายงานเว็บไซต์ด้วย Google Analytics
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเว็บไซต์
 • บริการดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม
2,000 ฿
รายเดือน
หรือชำระเงินรายปี
20,000 บาท / ปี
รายการดูแลเว็บไซต์
 • สำรองข้อมูล 4 ครั้ง/เดือน
 • กู้คืนเว็บไซต์ กรณีเว็บล่ม เข้าใช้งานไม่ได้ หรือมีปัญหา
 • อัพเดทซอฟต์แวร์ 2 ครั้ง/เดือน
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์
 • ดูแลและแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์มีความผิดปกติ
 • อัพเดท แก้ไข เนื้อหาหรือบทความ 8 ครั้ง/เดือน
 • ดูแลและตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลัก SEO
 • แก้ไขหรือปรับปรุงโค้ดภายในเว็บไซต์
 • วิเคราะห์และรายงานเว็บไซต์ด้วย Google Analytics
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเว็บไซต์
 • บริการดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม
เริ่มต้น 3,000 ฿
รายเดือน
หรือชำระเงินรายปี
ติดต่อเรา
รายการดูแลเว็บไซต์
 • สำรองข้อมูล x ครั้ง/เดือน
 • กู้คืนเว็บไซต์ กรณีเว็บล่ม เข้าใช้งานไม่ได้ หรือมีปัญหา
 • อัพเดทซอฟต์แวร์ x ครั้ง/เดือน
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์
 • ดูแลและแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์มีความผิดปกติ
 • อัพเดท แก้ไข เนื้อหาหรือบทความ x ครั้ง/เดือน
 • ดูแลและตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลัก SEO
 • แก้ไขหรือปรับปรุงโค้ดภายในเว็บไซต์
 • วิเคราะห์และรายงานเว็บไซต์ด้วย Google Analytics
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเว็บไซต์
 • บริการดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการดูแลเว็บไซต์ได้ ที่นี่ (.PDF)