บทความ

คลังความรู้ด้านเว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาและผู้ดูแลเว็บไซต์

เว็บไซต์โดน Hack สามารถป้องกันและแก้ไขอย่างไร ?

การแฮกคืออะไร ? การแฮกคือการเข้าถึงข้อมูลหรือมีสิทธิ์การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยอาศัยช่องโหว่ต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ดี ปัจจุบันมีเครื่องมือ (Tools) สำเร็จรูปจำนวนมากที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานสำหรับเจาะระบบโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานอาจมีความรู้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยก็สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้

อ่านเพิ่มเติม

Cache คืออะไร ?

แคชคืออะไร ? แคช (Cache) มีหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่นำไปใช้ อาจกล่าวได้ว่าแคชคือรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์โหลดช้า โหลดนาน เกิดจากสาเหตุใดและแก้ปัญหาได้อย่างไร ?

สาเหตุ เว็บไซต์โหลดช้า โหลดนาน หรือโหลดนานจนเกิด Error Code ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และมีรายละเอียดในการวิเคราะห์สาเหตุเยอะ

อ่านเพิ่มเติม